Balené hnědé Bílinské uhlí pro automatické kotle paleta 800kg á 32*25kg

Balené hnědé Bílinské uhlí pro automatické kotle 25kg
Hnědé uhlí - ořech 2, 10-25mm EXPOL, extra tříděný pro automatické kotle.
Uhlí pochází ze severočeských dolů - Bílinské hnědé uhlí.
Zboží přímo od výrobce, přes certifikovanou společnost.
Vyznačuje se vysokou výhřevností, nízkým obsahem popela síry.
Patří mezi TOP uhlí ve světě energií.
Pytlováno moderní automatickou pytlovačkou s vysokuou přesností v uzavřených, zastřešených skladech EXPOL.
Vysoká kvalita pytlovaného úhlí bez odpadního prachu.
Pevné pytle pro snadnou manipulaci, spoj pro rychlé a jednoduché otevření pytle.
Mezi rozhodující jakostní parametry, které odlišují Bílinské uhlí od ostatních producentů hnědého uhlí, patří výhřevnost, nízký obsah síry, popela, bitumenů a ostatních škodlivin.UHLÍ + Technologie = KVALITA A EKOLOGIE
Topení s uhlím s těmito vlastnostmi snižuje náklady spojené s likvidací popela a v mnohem menší míře ohrožuje životní prostředí. Vyniká velmi dobrým spalováním, při kterém zanechává minimální množství odpadního popela.


Typ uhlí: hnědý ořech 2
Granulace: 10-25 mm
Výhřevnost: 17,6 MJ/kg
Popelnatost: 9,8%
Obsah síry: 0,77%
Měrná sirnatost: 0,44 g/MJ
Hmotnost: 25 kg / 1 pytel (Paleta: 800 kg / 32 pytlů)

4,000.00 Kč